ទំនាក់ទំនង

ម៉ោងចាក់វ៉ាក់សាំង

​​​​            ថ្ងៃច័ន្ទ-ថ្ងៃសុក្រ..........................8:00AM-12PM & 14:00PM-17:00PM

សង្គ្រោះបន្ទាន់

​​​​            ថ្ងៃច័ន្ទ-ថ្ងៃអាទិត្យ........................00:00AM-23:59PM(24h)

ពិនិត្យជំងឺក្រៅ

​​​​            ថ្ងៃច័ន្ទ-ថ្ងៃអាទិត្យ........................00:00AM-23:59PM(24h)

ផ្នែកផ្តល់សេវារបស់យើង

វេជ្ជបណ្ឌិតល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក

ព័ត៌មានទូទៅ

case

មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិបានទទួលអំណោយ ម៉ាស៊ីនលាងឈាមកុមារ(CRT) ចំនួន២គ្រឿង ពី Rotary Club

ចុះផ្សាយថ្ងៃ : May 13, 2424

<p>នៅថ្ងៃចន្ទ ៦កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិបានទទួលអំណោយ ម៉ាស៊ីនលាងឈាមកុមារ(CRT) ចំនួន២គ្រឿង ពី Rotary Club ដែរបានសម្រេចផ្តល់ជូនមកមន្ទីរពេទ្...

បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់

ព្រឹត្តិការណ៍

event

មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ បានរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យគ្រប់ផ្នែក ស្...

ចុះផ្សាយថ្ងៃ : May 15, 2424

នៅថ្ងៃពុធ ៨កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ បានរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យគ្រប់ផ្នែក ស្ដីពីជំងឺគ្រុនឈាម និងការថែទាំអ្នកជំងឺគ្រុ...

បង្ហាញព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់