លោកស្រី ឆាយ គឹមហេង

នាយសាល
ផ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក​ ប្រពន្ធ័ការស្ដាប់ រោគក្រពេញកុមារ តម្រង់នោមនិងទឹកនោមផ្អែម

លោកស្រី អ៊ឹម វិសាល

នាយសាល
ផ្នែក ជំងឺឆ្លងនិង គ្រុនឈាម

លោកស្រី ណៃ សុក្ខះ

នាយសាល
ផ្នែក ស្បែក និង​ ជំងឺទូទៅកុមារ

លោកស្រី ងី ស៊ីណាត

នាយសាល
ផ្នែក ជំងឺសួតនិង អាឡឺស៊ី

លោកស្រី គង់ ដានី

នាយសាល
ផ្នែក ប្រព័ន្ធប្រសាទ ជំងឺមហារីក កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ

ឃឹម ស្រ៊ិន

នាយសាល
ផ្នែក ថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន

លោក​ ម៉ុន ទីតូ

នាយសាល
ផ្នែក លោហិតវិទ្យា និងប្រពន្ធ័ភាពស៊ាំ

លោក ណាវ យ៉ាន្នី

នាយសាល
ផ្នែក សង្គ្រោះបន្ទាន់ និងពិគ្រោះជំងឺក្រៅ

លោកស្រី ឃិន សុខគឿន

នាយសាល
ផ្នែក ជំងឺអេដស៏ និងរបេង

លោក សារិន ម៉ុន

នាយសាល
ផ្នែក ឱសថស្ថាន

លោក ជួង រចនា

នាយសាល
ផ្នែក ជំងឺវះកាត់កុមារ ទូទៅ បាក់ឆ្ធឹង ឆែបមាត់

លោក អេវ សុវណ្ណារ៉ា

នាយសាល
ផ្នែក ប្រពោធនកម្ម និងសណ្ដំ

លោកស្រី ហា​ សុគន្ធា

នាយសាល
ផ្នែក មន្ទីរពិសោធន៍

លោក ផេង វ៉ាន់

នាយសាល
ផ្នែក ព្យាបាលដោយចលនា

លោក តាត់ វណ្ណា

នាយសាល
ផ្នែក រូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រ

លោកស្រី រឿង ឌេតបុស្សបា

នាយសាល
ផ្នែក ជំងឺធ្ងន់

នាយសាលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក