ផ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក​ ប្រពន្ធ័ការស្ដាប់ រោគក្រពេញកុមារ តម្រង់នោមនិងទឹកនោមផ្អែម

ផ្នែកត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក មានក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសត្រចៀកច្រមុះ​បំពង់កនិងអង់ដូគ្រីនដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីបរទេសដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំដើម្បី ប្រឹក្សា និងព្យាបាលជូន។ ផ្នែកត្រចៀក ច្រមុះនិងបំពង់ក មានវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស

 • វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសត្រចៀក ច្រមុះបំពង់ក ចំនួន៣រូប
 • វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសកុមារ ៣នាក់

១. បេសកកម្ម

 • ផ្តល់សេវាពិនិត្យព្យាបាលថែទាំនិងតាមដានជំងឺត្រចៀកច្រមុះបំពង់ក អង់ដូគ្រីន និងប្រពន្ធ័តម្រងនោម ប្រកបដោយគុណភាព សុវត្ថិភាពប្រកបដោយ ក្រមសីលធម៌ និង ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។
 • ផ្តល់សេវាពិគ្រោះ វិភាគស្រាវជ្រាវ បញ្ហាសុខភាព ត្រចៀក លើសុខភាពការស្ដាប់របស់ទារកនិងកុមារដើម្បីព្យាបាលឱ្យទាន់ពេលក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាគរថ្លង់កុមារ 
 • ផ្តល់សេវាវះកាត់ជំងឺត្រចៀកច្រមុះបំពង់កដោយម៉ាស៊ីនអង់ដូស្កុប ដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់និងចំនួនថ្ងៃសំរាកពេទ្យក្រោយពេលវះកាត់
 • បណ្តុះបណ្តាលពង្រឹង និង បង្កើនសមត្ថភាពគ្រូពេទ្យព្យាបាល និង គិលានុបដ្ឋាក ថែទាំនៅក្នុងផ្នែកត្រចៀកច្រមុះបំពង់ក អង់ដូគ្រីន ទឹក​នោម​ផ្អែម​និងប្រពន្ធ័តម្រងនោមតាមរយ:ការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តក្នុងផ្នែក 

២. តើអ្នកណាខ្លះត្រូវការពិនិត្យនិងវាស់ត្រចៀក?

 • ចំពោះទារក

  • ទារកកើតមិនគ្រប់ខែ និងមិនគ្រប់គីឡូ(តិចជា ២,៥kg)

  • កើតមកមានសភាពសន្លប់

  • កើតមកលឿងស្បែក

  • ទារកដែលប្រើឧបករណ៍ជំនួយដង្ហើមយូរ( >៣ថ្ងៃ)

  • ម្តាយមានជំងឺស្អូច ឬអុតស្វាយក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ

 • ចំពោះកុមារ

  • និយាយមិនច្បាស់ឬអត់ចេះនិយាយស្របតាមអាយុកាលរបស់កុមារ

  • កុមារមានបញ្ហាឈឺត្រចៀកញឹកញាប់

  • ពិនិត្យត្រចៀក (លទ្ធភាពក្នុងការស្តាប់)  មុនពេលចូលរៀន

  • កុមារមានជំងឺរលាកត្រចៀករ៉ាំរ៉ៃ

  • កុមារមានជំងឺមានពកក

  • កុមារមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម

  • កុមារមានជំងឺទឹកនោមប្រៃ

៣. ផ្នែកសេវាកម្មផ្តល់ជូន

 • ប្រឹក្សាកុមារនិយាយមិនច្បាស់ ឬមិនទាន់ចេះនិយាយស្របតាមអាយុកាល

 • វះកាត់ជំងឺត្រចៀក ច្រមុះបំពង់ក ដោយម៉ាសីនអង់ដូស្កុប

 • វះកាត់ជំងឺគថ្លង់ពីកំនើត

 • វះកាត់ជំងឺដុះសាច់បំពង់ក

 • វះកាត់ជំងឺដុះសាច់ក្នុងច្រមុះ

 • វះកាត់ជំងឺរលាកត្រចៀករាំរ៉ៃ

 • វះកាត់ប៉ះក្រដាស់ត្រចៀករហែក

 • ការវះកាត់ដោយម៉ាសីនទំនើបមានការឈឺចាប់តិចនិងសំរាកពេទ្យខ្លីឆាប់ជាសះស្បើយ

 • ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ ១ និង ២)

 • ជំងឺពកក, ជំងឺកង្វះ រឺលើសអ័រម៉ូនក្រពេញក)

 • ជំងឺលូតលាស់ខុសប្រក្រតី- ទាបនិងខ្ពស់ខុសធម្មតា)

 • ជំងឺពេញវ័យខុសប្រក្រតី-ពេញវ័យលឿន រឺយឺតខុសធម្មតា)

 • ជំងឺប្រដាប់ភេទខុសប្រក្រតីពីកំនើត)

 • ភាពធាត់ខុសប្រក្រតី)

 • ភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗ- ភាពកង្វះស្ករ ភាពកង្វះកាល់ស្យូម និងភាពលើសកាល់ស្យូម

៤. តារាងពិគ្រោះជំងឺឯកទេសប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃពិគ្រោះជំងឺ

ឯកទេស

វេជ្ជបណ្ឌិត

ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ 

ម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់

ផ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ករ

វេជ្ជ. កែវ វណ្ណា 

វេជ្ជ. ជីវ​ ស៊ុនហា 

វេជ្ជ. ធា សុដាវី  

ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ 

ម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់

ការធ្វើតេស្តលើការស្ដាប់

វេជ្ជ. កែវ វណ្ណា 

គិលានុបដ្ឋាក ខៃ សុខុម 

ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ 

ម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់

ផ្នែក ក្រពេញ

វេជ្ជ. ឯកទេស ស៊ុន សុវត្ថា 

វេជ្ជ. ឌី រ៉ាមួយ 

អង្គារ និង ព្រហស្បតិ៍  

ម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់

ផ្នែក តម្រងនោម

វេជ្ជ. ឯកទេស  សេង សារូ  

វេជ្ជ. ធឹម ពេជ្រធីតា

    ចំណាំ៖ មិនមានការពិគ្រោះជំងឺឯកទេស ចំពោះថ្ងៃបុណ្យជាតិ និងចុងសប្ដាហ៍។


ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមទំនាក់ទៅផ្នែក តាមរយះលេខទូរស័ព្ទៈ012 538 677