ផ្នែក មន្ទីរពិសោធន៍

ផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៏ ដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៏ទំនើបដែលនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេង អាចផ្ដល់លទ្ធផលពិតប្រាកដ និងការរងចាំរយះពេលខ្លី។

លេខទំនាក់ទំនងផ្នែក 012​ 986 144